O nas

Jobs First - praca na pierwszym miejscu. Naszym celem jest uzyskanie zatrudnienia przez każdego uczestnika naszego programu, jeszcze w trakcie jego trwania.
Jesteśmy prawdopodobnie jedyną firmą w Polsce specjalizującą się wyłącznie w outplacemencie. Nie robimy tego przy okazji, czy obok innych działań. Skupiamy całą swoją uwagę, wiedzę i umiejętności na pomocy zwalnianym bądź odchodzącym z firm pracownikom w jak najszybszym powrocie na rynek pracy. Mamy w tym też wymierne rezultaty.
85%
85% wszystkich naszych klientów, uczestników realizowanych przez nas programów, rozpoczęło nową pracę i to jeszcze w trakcie trwania programu.

Outplacement - co nas wyróżnia?

91%
91% wszystkich uczestników realizowanych przez nas programów ocenia uzyskane zatrudnienie jako satysfakcjonujące i zgodne z oczekiwaniami, a 93% kontynuuje zatrudnienie w miejscu pracy uzyskanym w ramach programu.
92%
Ponad 92% wszystkich uczestników realizowanych przez nas programów ocenia poszczególne elementy programu jako wartościowe, w tym 80% jako bardzo wartościowe.
93%
93% wszystkich uczestników realizowanych przez nas programów jest zadowolonych z udziału w naszym programie, a 98% poleciłaby go innym.
96%
96% wszystkich uczestników realizowanych przez nas programów jest zadowolonych ze współpracy z konsultantem, z czego aż 89% określa siebie jako bardzo zadowolonych.

Dla kogo?

Pracodawcy
Nasze usługi kierujemy do wszystkich pracodawców, bez względu na branżę, którzy planują bądź już realizują optymalizację zatrudnienia. Program outplacementu realizowany przez Jobs First może być uzupełnieniem oferty dla odchodzących pracowników w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Realizujemy programy zarówno dla pojedynczych osób jak i kilkudziesięcio czy kilkuset osobowych grup.
Poszukujący pracy
Bezpośrednimi odbiorcami naszych programów są pracownicy zwalniani w ramach procesów optymalizacji zatrudnienia bądź odchodzący z innych powodów w wyniku decyzji pracodawcy. Przedstawiciele dowolnych branż, ze wszystkich poziomów organizacji. Uczestnikiem naszych programów jest najczęściej osoba w wieku 45+ z ponad 20-letnim stażem pracy u ostatniego pracodawcy.

Dzielimy się wiedzą

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”

W listopadzie 2022 r. zakończyliśmy działania w ramach projektu pilotażowego dotyczącego aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy przybyłych do Polski z powodu wojny, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Konfederacji Pracodawców Lewiatan....
CZYTAJ WIĘCEJ

Jobs First o sytuacji Ukraińców na rynku pracy w Polsce podczas Europejskiego Forum Nowych Idei

Większość przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy ma wyższe wykształcenie, a mimo to jest gotowa podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji. O wyzwaniach i szansach związanych z tą sytuacją dyskutowali paneliści debaty ,,Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy” zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei....
CZYTAJ WIĘCEJ

Chcecie pomóc sobie i swoim bliskim? - z nami znajdziecie dobrą pracę w Polsce.

Pierwszy program w Polsce skierowany do uchodźców z Ukrainy, którego celem jest doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia, będzie realizowany przez Jobs First....
CZYTAJ WIĘCEJ

Jobs First w Pulsie Biznesu o luce płacowej

Co dwudziesty prezes jest kobietą. To dyskryminacja, bo panie są statystycznie lepiej wykształcone i stanowią ponad połowę społeczeństwa. Cały świat wprowadza zmiany, czas na nas – mówi Anna Karaszewska, prezeska Jobs First....
CZYTAJ WIĘCEJ

Pracuj z nami

Aby mieć satysfakcję z pracy jako Konsultant(ka) ds. zatrudnienia w Jobs First, musisz być skuteczny(a). Taki jest sens naszej pracy i tego oczekują od nas nasi Klienci. Nie jest ważne jaką dysponujesz wiedzą i doświadczeniem, tylko w jaki sposób będziesz potrafił(a) je wykorzystać, aby zapracowały na Twój sukces i sukces Twojego klienta.

Poszukujemy Konsultantów i Konsultantek ds. zatrudnienia na terenie całej Polski.

Kontakt

Anna Karaszewska
+48 664 114 404
akaraszewska@jobsfirst.pl

Paweł Banczew
+48 603 764 564
pbanczew@jobsfirst.pl