O nas

Ingeus Polska

Kontynuujemy działania Ingeus Polska - lidera na świecie i w Polsce, w doprowadzeniu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy do stabilnego i satysfakcjonującego zatrudnienia, który zbudował swoje doświadczenie realizując w ciągu 30 lat programy dla przeszło 800,000 osób na całym świecie.

Nasze doświadczenie

Doświadczenie w Polsce budowaliśmy od 2010 roku pracując z ponad 5,000 osób, wywodzącymi się z różnych branż, specjalizacji, ze zróżnicowanym doświadczeniem zawodowym i barierami w powrocie na rynek pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawem Jobs First Sp. z o.o. jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 14603.

Działamy na terenie całej Polski, nie tylko w dużych miastach, ale też na małych, lokalnych rynkach pracy, gdzie o dobrą pracę jest trudniej niż w dużych miastach. Nasze programy realizowaliśmy jak dotąd w 13 województwach i około 60 lokalizacjach.

Nasz zespół

Konsultanci ds. zatrudnienia Jobs First

Nasi konsultanci to stały choć wciąż powiększający się zespół. Mamy różnorodne wykształcenie i bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych firmach, organizacjach pozarządowych i własnych praktykach. Są wśród nas między innymi certyfikowani psychologowie i coachowie, menedżerowie, specjaliści firm doradczych i korporacji z zakresu zarządzania, finansów i HR.

To, co jest dla nas wszystkich wspólne i co nas wyróżnia to unikalne połączenie umiejętności interpersonalnych z podejściem zadaniowym i orientacją na osiągnięcie celu. Przede wszystkim jednak empatia i osobiste zaangażowanie, motywacja i determinacja, aby oferować jak najlepsze wsparcie klientowi - uczestnikowi programu oraz entuzjazm i pasja, z jaką wykonujemy swoją pracę. Nam po prostu osobiście zależy, aby nasz klient odniósł sukces wychodząc z trudnej dla siebie sytuacji.

Anna Karaszewska, Prezeska zarządu

Ekspertka rynku pracy. Tworzyła polski oddział Ingeus, który był nie tylko pionierem w obszarze innowacyjnych rozwiązań aktywizacyjnych na polskim rynku, ale stał się szybko liderem w przywracaniu do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych. Współtworzyła partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Jest członkinią Rady Rynku Pracy, ciała doradczego przy MRPiPS i przewodniczącą związku branżowego konsultingu w Konfederacji Lewiatan.

Paweł Banczew, Dyrektor operacyjny

Menedżer z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym w strukturach marketingu i sprzedaży międzynarodowych korporacji różnych branż. Współtworzył polski oddział Ingeus odpowiadając za wdrożenie autorskiego modelu realizacji usługi na rynku polskim, rozwój biznesu oraz efektywność realizowanych projektów. Projekty aktywizacyjne, za które odpowiadał, osiągnęły najwyższe wskaźniki skuteczności w Polsce znacznie przekraczając przyjęte założenia i cele, co zostało potwierdzone w oficjalnych rankingach MRPiPS.