Outplacement - co nas wyróżnia?

Rozumiemy prawdziwe potrzeby i zależy nam aby skutecznie pomagać

Ludzie, którzy tracą pracę, np. w wyniku optymalizacji zatrudnienia w firmie, w której często przepracowali wiele lat, chcą po prostu jak najszybciej odzyskać pracę, a wraz z nią spokój, poczucie bezpieczeństwa i stabilną wizję przyszłości. Firmy zmuszone do optymalizacji zatrudnienia, zlecają działania outplacementu, ponieważ chcą skutecznie wesprzeć w podjęciu nowej pracy swoich pracowników, z którymi są zmuszeni się rozstać. Skutecznie wesprzeć to znaczy doprowadzić do tego, aby te osoby po prostu jak najszybciej znalazły nowe, satysfakcjonujące zatrudnienie.

W Jobs First właśnie tak rozumiemy prawdziwy i jedyny sens outplacementu. Tym się właśnie zajmujemy.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Celem nr 1 jest nowa praca dla uczestnika programu

Idziemy inną drogą niż wszyscy
Przywracamy prawdziwą wartość pojęciu „outplacement”. Dostarczamy coś realnego, prawdziwą pracę, a nie pomysły, rekomendacje czy dobre rady. Czy osobę, która traci pracę tak naprawdę interesuje jak napisać CV, czy jak stworzyć profil zawodowy na portalu społecznościowym? Czy interesuje ją rozwój umiejętności, które będą pomocne w znalezieniu pracy? Z pewnością nie. Przystępując do programu outplacementu interesuje ją rezultat tych działań, czyli zdobycie dobrej, satysfakcjonującej pracy w możliwie jak najkrótszym czasie.

W Jobs First nie ograniczamy swojej pracy do pisania CV, tworzenia profili na portalach społecznościowych, wyposażaniu w wiedzę, czy rozwoju umiejętności pomocnych w poszukiwaniu pracy. Celem programu Jobs First nie jest wspieranie uczestnika w znalezieniu pracy, tylko doprowadzenie do znalezienia i rozpoczęcia przez niego nowej pracy jeszcze w trakcie trwania programu. To, co dla innych jest celem samym w sobie, dla nas w Jobs First jest tylko drogą do celu. Celem jest praca.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Szukamy najlepszej i najkrótszej drogi do zatrudnienia

Szukamy najlepszej i najkrótszej drogi do zatrudnienia
Pracując indywidualnie z każdą osobą, dobieramy rodzaj interwencji oraz tempo działania do jej sytuacji. Szanując osobiste preferencje, mając świadomość różnych kompetencji i przekonań klientów, dążymy do wypracowania trafnej i szybkiej ścieżki powrotu na rynek pracy. 

Program prowadzony w sposób dynamiczny i aktywny, realizowany jest przy dużym i równym zaangażowaniu obydwu stron, konsultanta i klienta. Spośród wielu dostępnych metod i narzędzi konsultant wybiera te, które w największym stopniu odpowiadają na indywidualne potrzeby i możliwości uczestnika oraz w najbardziej efektywny sposób wspierają go w zdobyciu nowego zatrudnienia. Nie uczymy wszystkiego, tylko tego, co jest potrzebne, aby osiągnąć cel.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Czerpiemy z doświadczeń psychologii pozytywnej

Chodzi nam przede wszystkim o ludzi
Wierzymy, że każda osoba, mimo, że traci pracę, dysponuje potencjałem i unikalnymi kompetencjami, które przy odpowiednim, ukierunkowanym wsparciu pomogą jej szybko wrócić na rynek pracy. Umiejętności te znajdują się zarówno w obszarze dotychczasowych osiągnięć zawodowych, jak też niewykorzystanych dotąd zasobów osobistych, zainteresowań, pasji i talentów.

To innowacyjne podejście ma swoje źródła w psychologii pozytywnej, która koncentruje się na mocnych stronach jednostki oraz jej osobistych atutach. Uczy, w jaki sposób rozwijać swój potencjał, aby osiągnąć jak najwyższą satysfakcję z życia. Wykorzystujemy to podejście w pracy. Uświadamiamy naszym klientom, osobom często tkwiącym w głębokim poczuciu straty i będącym pod wpływem silnego stresu, jakie posiadają zdolności oraz jak mogą je wykorzystywać do pokonywania własnych ograniczeń.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Z każdym pracujemy indywidualnie

Każdy jest dla nas ważny i zasługuje na najlepsze z możliwych wsparcie
Rozwiązanie ekskluzywne, zarezerwowane na rynku usług outplacementu dla wyższej kadry kierowniczej (executive outplacement), w Jobs First jest standardem dla każdego. Bez względu na to, czy uczestnikiem jest menedżer wyższego szczebla, specjalista, czy pracownik call centre, wraz z dedykowanym mu osobistym konsultantem realizuje indywidualny program, szyty na jego miarę i potrzeby.

Kluczem do sukcesu Jobs First, obok zaawansowanej indywidualizacji pracy z klientem, jest precyzyjne planowanie działań i monitorowanie postępów. Pozwala to z jednej strony na podejmowanie intensywnych działań wspólnie z konsultantem, w oparciu o bardzo dobre rozpoznanie indywidualnego przypadku (case management), a z drugiej strony na aktywne, celowane działania u pracodawców zmierzające do pozyskania odpowiednich ofert pracy. Nie ma jednej ścieżki dochodzenia do zatrudnienia - w Jobs First 100 klientów to 100 strategii.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Łączymy pracę z klientem z pracą z pracodawcami

Zintegrowany proces sprzyjający efektywności
Działamy w sprawdzonej i potwierdzonej znakomitymi wynikami formule, w której Konsultant ds. zatrudnienia łączy kompetencje w zarządzaniu karierą z bardzo dobrą znajomością lokalnych rynków pracy i aktywnymi działaniami wobec pracodawców.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować zintegrowany proces z zachowaniem wglądu i kontroli na każdym jego etapie. Skupienie odpowiedzialności za rezultaty w jednych rękach sprzyja osiąganiu wysokiej efektywności. Ponadto wszechstronne, zindywidualizowane podejście, precyzyjnie dopasowane metody oraz zakres naszego wsparcia do potrzeb konkretnego uczestnika, prowadzą w rezultacie do szybkiego powrotu na rynek pracy.

Najważniejszym celem jest nowa praca dla uczestnika programu

Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty naszej pracy

Koncentrujemy się na wynikach i bierzemy za nie odpowiedzialność
Rozumiemy, że zarówno firmy zlecające działania outplacementu, jak również sami uczestnicy naszych programów mają prawo oczekiwać, aby działania podejmowane w programie przyniosły konkretne, mierzalne rezultaty. Każdy w końcu chce wiedzieć, za co płaci lub, w przypadku uczestnika, co będzie efektem jego wysiłku. Dlatego w Jobs First stawiamy sobie konkretne cele i bierzemy odpowiedzialność za rezultaty naszych działań.

Wysokość naszego wynagrodzenia jest powiązana z wynikami naszej pracy. Zgodnie z podejściem Jobs First celem programu outplacementu jest rozpoczęcie przez uczestnika programu nowej, satysfakcjonującej pracy, jeszcze w trakcie jego trwania. Jeśli program nie kończy się zatrudnieniem, to uznajemy, że jego cel nie został w pełni zrealizowany, więc też i nasze wynagrodzenie nie wynosi wówczas 100%.