Chcecie pomóc sobie i swoim bliskim? - z nami znajdziecie dobrą pracę w Polsce.

Pierwszy program w Polsce skierowany do uchodźców z Ukrainy, którego celem jest doprowadzenie do uzyskania zatrudnienia, będzie realizowany przez Jobs First.

Jobs First wygrał konkurs na aktywizację obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po rozpoczęciu wojny, czyli po 24 lutego. Program ma charakter pilotażowy. Jego celem jest wypracowanie optymalnego modelu doprowadzenia do zatrudnienia uchodźców z Ukrainy. Jest to pierwszy tego typu program w Polsce adresowany właśnie do tej grupy, która znalazła się w szczególnie trudnej sytuacji.

Program realizowany na zlecenie Konfederacji Lewiatan jest finansowany ze środków norweskich, nie mniej jego idea zbliżona jest do programów realizowanych przez Jobs First w latach ubiegłych dla osób długotrwałe bezrobotnych. Wsparciem aktywizacyjnym zostanie objętych 100 osób w trzech regionach w kraju. Naszym celem będzie, podobnie jak w programach dla osób długotrwale bezrobotnych, doprowadzenie do zatrudnienia określonej liczby uczestników jeszcze w trakcie trwania programu i utrzymanie ich w zatrudnieniu. Wynagrodzenie Jobs First będzie w znacznym stopniu uzależnione od osiągnięcia tego celu.

Liczymy, że w wyniku naszych działań i sukcesu tego pilotażu kolejne programy aktywizacyjne dla tej grupy będą miały już charakter systemowego wsparcia i będziemy mogli wykorzystać zdobyte doświadczenie w większej skali.

Cieszymy się, że robimy coś znaczącego i wartościowego. Ukraińcy, którzy schronili się w Polsce z powodu wojny, potrzebują nie tylko pomocy doraźnej, ale przede wszystkim pracy, aby odzyskać bezpieczeństwo i pomóc bliskim, którzy zostali w Ukrainie. Od początku wojny do Polski przyjechało ponad 3,5 miliona osób z Ukrainy. To największa fala migracji w powojennej Europie. Jest to nowy, ważny obszar działań. Tym ważniejszy, że uchodźcy, ich integracja społeczna i zawodowa to niewątpliwie przyszłość i wyzwanie numer 1 dla rynku pracy w Polsce.

Zapraszamy osoby chętne do przystąpienia do programu. Zapraszamy do współpracy pracodawców.

Pobierz informację o programie w j. polskim i ukraińskim.

POBIERZ