Jobs First o sytuacji Ukraińców na rynku pracy w Polsce podczas Europejskiego Forum Nowych Idei

Większość przebywających w Polsce imigrantów z Ukrainy ma wyższe wykształcenie, a mimo to jest gotowa podjąć pracę poniżej swoich kwalifikacji. 

O wyzwaniach i szansach związanych z tą sytuacją dyskutowali paneliści debaty ,,Jak wojna w Ukrainie wpływa na rynki pracy” zorganizowanej w ramach Europejskiego Forum Nowych Idei.


Anna Karaszewska, prezeska Jobs First, odniosła się do kwestii gotowości pracodawców do wykorzystania potencjału Ukraińców przybyłych do Polski po wybuchu wojny.

[...] Zminimalizowanie formalności oraz większa elastyczność pracodawców są konieczne także zdaniem Anny Karaszewskej, prezeski Jobs First, organizacji specjalizującej się w przywracaniu do stałego zatrudnienia osób bezrobotnych. Obecnie Jobs First prowadzi pilotażowy program, którego celem jest znalezienie pracy dla osób z Ukrainy. — Pracodawcy nie są przygotowani do przyjęcia i wykorzystania potencjału intelektualnego Ukraińców.

Największym rozczarowaniem są duże korporacje, które publicznie mówią, że pomagają imigrantom, wprowadzają specjalne procedury czy zatrudniają asystentów kulturowych. Te struktury są jednak martwe. Jobs First podjęło się znalezienia zatrudnienia dla 130 Ukraińców. Po dwóch miesiącach pracę znalazło już kilkudziesięciu, ale żaden nie został zatrudniony w korporacji. — Takie firmy nie wychodzą poza pewne schematy i nie są elastyczne, nie dając szansy na sprawdzenie potencjału tych osób. MŚP robią to znacznie częściej, bo decyzje o zatrudnieniu często podejmuje sam właściciel — tłumaczyła prezeska Jobs First.

Także państwo nie robi wystarczająco dużo, by aktywizować imigrantów. — Proces uznawania kwalifikacji np. lekarzy trwa wiele miesięcy. Państwo nie zrobiło nic, by go skrócić i dopuścić ich do rynku — dodała Anna Karaszewska. [...]

Artykuł Pulsu Biznesu "Ukraińcy a polski rynek pracy" aut. Aleksandy Łukaszewicz znajdziesz w całości (dla subskrybentów) tutaj