RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU „Model aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy”

W listopadzie 2022 r. zakończyliśmy działania w ramach projektu pilotażowego dotyczącego aktywizacji zawodowej obywateli Ukrainy przybyłych do Polski z powodu wojny, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Konfederacji Pracodawców Lewiatan.

Jest to jedyny tego typu projekt realizowany, jak dotąd, w Polsce, którego celem było skuteczne włączenie ekonomiczne uchodźców wojennych z Ukrainy do rynku pracy.

Przedstawiamy raport z tego projektu. Może być on interesujący po pierwsze dlatego, że uchodźcy wojenni z Ukrainy to kwestia, która w dalszym ciagu, z powodu trwającej wojny, jest aktualna i wpływa na rynek pracy i pracodawców w naszym kraju. Po drugie, jako realizator usług outplacementu, chcieliśmy pokazać, jak nasz model realizacji usługi sprawdza się w doprowadzania do zatrudnienia różnych grup, również tych z największymi barierami.

Jobs First wyrosła z pracy polegającej właśnie na doprowadzaniu do zatrudnienia osób, które są poza rynkiem pracy, w tym długotrwale bezrobotnych. Pracując z osobami, które są najbardziej oddalone od rynku pracy, przez ponad 12 lat budowaliśmy swoje doświadczenie i unikalne kompetencje, co pozwoliło nam stworzyć uniwersalny i skuteczny model pracy, i pomagać w podjęciu pracy różnym grupom: kadrze menedżerskiej, specjalistom, pracownikom produkcyjnym czy emigrantom.

Nasi podopieczni z Ukrainy to osoby, które nigdy nie pracowały w naszym kraju, nie znały języka polskiego, przyjechały do nas, aby schronić się przed wojną, a nie podjąć pracę. Zamawiający wyznaczył nam ambitny cel, aby określona liczba uczestników pilotażu podjęła pracę i utrzymała ją przez minimum 2 miesiące. Kwalifikowaną formą zatrudnienia była wyłącznie umowa o pracę. Czas przeznaczony na aktywizację wynosił zaledwie 4 miesiące. Nasze wynagrodzenie powiązane było z realizacją celu. Program realizowaliśmy w trzech województwach: na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu. W dużych i małych miastach. Doprowadziliśmy do zatrudnienia więcej osób, niż wynikało to z celu postawionego nam przez Zamawiającego. Ponadto wszyscy uczestnicy, którzy podjęli pracę, utrzymali ją.

Jesteśmy gotowi aby ten sprawdzony model przełożyć na większą skalę docierając ze skutecznym wsparcie do jak największej grupy osób potrzebujących.

POBIERZ