KOPALNIA SZANS i MOŻLIWOŚCI

 

Jobs First realizuje przełomowy projekt w Polsce dotyczący aktywizacji zawodowej branży górniczej „Droga do zatrudnienia po węglu”.

 


 

Na czym polega Projekt?

Celem Projektu jest wsparcie osób, które w wyniku transformacji energetycznej, utraciły lub mogą utracić dotychczasową pracę. Nasze działania mają doprowadzić Uczestników do podjęcia nowego, satysfakcjonującego, a przede wszystkim trwałego zatrudnienia.

Jaki jest główny cel Projektu?

Głównym celem Projektu jest skuteczne doprowadzenie do trwałego zatrudnienia mieszkańców Wielkopolski Wschodniej, którzy już utracili albo utracą dotychczasową pracę w górnictwie i energetyce konwencjonalnej. Efektem ma być doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia u nowego pracodawcy i utrzymanie tego zatrudnienia przez co najmniej dwa lata.

Jakiego regionu w Polsce dotyczy Projekt?

Obszaru Wielkopolski Wschodniej.

Czy mogę skorzystać z tego Projektu?

Tak, jeśli tylko należysz do którejś z poniższych grup – zgłoś się do nas i weź udział w Projekcie!

  • Jestem zagrożony utratą pracy w Grupie Kapitałowej ZE PAK,
  • Jestem byłym pracownikiem Grupy Kapitałowej ZE PAK,
  • Jestem lub byłem pracownikiem kopalni węgla brunatnego lub elektrowni,
  • Jestem lub byłem pracownikiem branż związanych z sektorem wydobywczo-energetycznym,
  • Jestem członkiem rodziny osób z ww. grup
  • Mój bliski stracił pracę w górnictwie,

Kto jest organizatorem Projektu?

Jobs First realizuje Projekt w partnerstwie z 9 innymi podmiotami, a partnerem wiodącym jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Jak wspieramy każdego Uczestnika Projektu?

Każdemu Uczestnikowi zapewniamy kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dostosowane do jego potrzeb i możliwości. Naszym zadaniem jest, aby Uczestnik w trakcie trwania indywidualnego programu podjął nową pracę i jak najdłużej utrzymał zatrudnienie.
Uczestnikowi towarzyszy Doradca ds. Zatrudnienia Jobs First na wszystkich etapach programu – począwszy od przystąpienia do niego, przez cały proces aktywizacji i uzyskania zatrudnienia, aż po jak najdłuższe jego utrzymanie.

Zapewniamy każdemu Uczestnikowi nielimitowaną liczbę spotkań z osobistym doradcą. Pracując z Uczestnikami, uwzględnimy indywidualne potrzeby, możliwości i aspiracje każdego Uczestnika i oprócz nabycia nowej pracy, umożliwimy zdobycie nowych umiejętności i kompetencji.

Oprócz działań aktywizacyjnych prowadzonych przez Zespół Jobs First oferujemy unikalny na rynku pakiet wsparcia zatrudnienia, który obejmuje między innymi: szkolenia zawodowe, dodatek relokacyjny, sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca pracy, subsydiowane zatrudnienie, wyposażenie/ doposażenie miejsca pracy, sfinansowanie badań medycyny pracy.

Kto finansuje Projekt?

Projekt „Droga do zatrudnienia po węglu” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021- 2027, współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Jaka jest wartość finansowa Projektu?

Do kwestii finansowych związanych z budżetem projektu podchodzimy transparentnie.
Oto jego składowe:

  • Wartość Projektu: 257 142 857 zł
  • Wartość wkładu z Funduszy Europejskich: 179 999 999 zł
  • Wartość wkładu z budżetu państwa: 77 142 857 zł
  • Wartość Projektu w zakresie części Jobs First: 57 406 043 zł

Jestem zainteresowany! Z kim mam się skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami na 3 sposoby:

1. Zadzwoń do organizatorów:
Paweł Banczew +48 603 764 564
Magdalena Sobierajska +48 886 203 302

2. Napisz maila do organizatorów:
pbanczew@jobsfirst.pl
msobierajska@jobsfirst.pl

3. Odwiedź nasze stacjonarne Centrum Pracy Jobs First w Koninie: ul. 3 Maja 21, 62-500 Konin (dawna siedziba banku PKO BP)

Zapraszamy do Jobs First – Twojej drogi do zatrudnienia po węglu.


 

Klauzula informacyjna dla osoby wstępnie zainteresowanej udziałem w Projekcie „Droga do zatrudnienia po węglu”

POBIERZ