Jak aktywizować długotrwale bezrobotnych?

Anna Karaszewska z Jobs First była gościem Raportu Gospodarczego w TOKFM. Tematem była aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych. Odnieśliśmy się do zmian w ustawie o rynku pracy przygotowywanych przez rząd ale przede wszystkim mówiliśmy o naszych doświadczeniach w działaniach na rzecz osób długotrwale bezrobotnych, realizowanych przez nas w Polsce z dużym sukcesem, w oparciu o sprawdzony model brytyjski.

Dziś wykorzystujemy te doświadczenia w pracy z osobami, które utraciły zatrudnienie na skutek procesów optymalizacyjnych w firmach, realizując unikalny model outplacementu w Polsce oparty na zarządzaniu przez cele oraz wskaźnikach efektywności.

http://audycje.tokfm.pl/podcast/65376