O projekcie zmian na rynku pracy

W sierpniu Anna Karaszewska była gościem audycji EKG w radio TOK fm, gdzie wspólnie z Moniką Kurtek główną ekonomistką Banku Pocztowego, Piotrem Szumlewiczem przewodniczącym OPZZ na Mazowszu kontynuowali dyskusję na temat rządowej propozycji nowej ustawy o rynku pracy. Czy w ogóle jest potrzebna, czy projekt zawiera pomysły rozwiązań narastających problemów, w tym przede wszystkim malejąca liczba osób pracujących i w tym kontekście niskim poziom aktywności zawodowej, utrzymujący się przy niskim bezrobociu wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych, brak systemowego wsparcia w rozwoju umiejętności i kompetencji, które pozwolą sprostać szybko zmieniającemu się otoczeniu gospodarczemu i podnieść konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce.

http://audycje.tokfm.pl/podcast/65550