Czym jest Rekrutacja 4.0?

Nowym modelem rekrutacji, który odpowiada na aktualne wyzwania rynku pracy jest Rekrutacja 4.0, o której rozmawialiśmy z menedżerami HR reprezentującymi duże firmy z różnych branż podczas konferencji zorganizowanej w listopadzie 2017 przez Konfederację Pracodawców Lewiatan "Praca 4.0”. Rynek pracy 2018 - Rozwiązania dla biznesu”

Coraz większym wyzwaniem dla firm jest dziś pozyskanie wartościowych kandydatów. Osoby aktywne na rynku pracy aplikują równolegle na wiele stanowisk, oczekując na końcu procesu rekrutacyjnego kontroferty od innego pracodawcy, wybierają najatrakcyjniejszą. Taka postawa kandydatów sprawia, że pracodawcy nie tylko konkurują coraz bardziej o kandydatów, ale muszą zdecydowanie zmienić podejście do rekrutacji, aby faktycznie zainteresować swoją ofertą jak najwięcej wartościowych kandydatów i kandydatek. 

Dzisiejsza rekrutacja podlega presji czasu, stąd sam proces musi być możliwie krótki i sprawny. Głównym celem zaś jest dotarcie do tzw. pasywnych kandydatów, którzy nie szukają aktywnie pracy i zainteresowanie ich konkretną ofertą. Musimy liczyć się również z tym, że w sytuacji rosnącego zapotrzebowania na kandydatów, ich elastyczność w zakresie oferowanych przez pracodawcę warunków pracy, czy oczekiwanej mobilności jest bardzo ograniczona. Czynnikiem decydującym o wyborze pracy, zwłaszcza wśród młodych kandydatów, jest możliwość szybkiego rozwoju zapewnionego w firmie.

Jeżeli chodzi o sposoby poszukiwania kandydatów, to choć pracodawcy ciągle korzystają z ogłoszeń jako głównego źródła pozyskiwania kandydatów, w coraz większym stopniu odczuwają słabość tego sposobu docierania do wartościowych kandydatów. Rekrutacja 3.0 polegała przede wszystkim na docieraniu do pasywnych kandydatów poprzez metody takie jak direct search, czy media społecznościowe. Warto zaznaczyć, że pracodawcy korzystają ze wsparcia zewnętrznych firm rekrutacyjnych zaledwie w 7 proc., w zdecydowanej większości przypadków prowadząc procesy we własnym zakresie.

Rekrutacja 4.0 polega na wszechstronnym, kompleksowym podejściu opartym na wykorzystaniu wszystkich skutecznych metod. Innowacjami są niewątpliwie programy poleceń pracowniczych, gdzie pracodawcy są gotowi wypłacać swoim pracownikom wysokie premie dochodzące nawet do 30 proc. wynagrodzenia za skuteczne polecenie kandydatów kończące się zatrudnieniem. Choć te metody stanowią alternatywę do zewnętrznego wsparcia w rekrutacji, pracodawcy coraz częściej dostrzegają, że to źródło pozyskiwania kandydatów również się wyczerpuje.

Coraz większą rolę w nowoczesnej rekrutacji odgrywa Crowdsourcing polegający na dzieleniu się ideą, projektami, również rekrutacyjnymi, za pośrednictwem mediów społecznościowych i inspirowanie społeczności do dalszego dzielenia się i promowania tych idei w coraz szerszych kręgach. W ten sposób proces rekrutacji przekazywany jest poniekąd na zewnątrz firmy, do społeczności, a najciekawsze pomysły wygenerowane w sieci są nagradzane przez firmę. Szacuje się, że w 2018 roku z Crowdsourcingu będzie korzystać już 75 proc. pracodawców.

Istotną funkcję w promowaniu firmy na rynku jako atrakcyjnego pracodawcy są działania podejmowane w obszarze Employer Branding. Poprzez promowanie kompleksowych rozwiązania HR adresowanych do pracowników na każdym etapie ich pracy (od rozpoczęcia pracy do odejścia i programów typu outplacement), firma zyskuje markę pożądanego i wiarygodnego pracodawcy na rynku i przyciąga w ten sposób wartościowych kandydatów.

Po stronie weryfikowania kandydatów proces jest w coraz większym stopniu uproszczony i opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zamiast czytania CV na wstępnym etapie selekcji, korzysta się z nagrania przez kandydatów odpowiedzi na video. Coraz częściej wykorzystuje się Video CV, a zamiast spotkań osobistych prowadzi się spotkania za pośrednictwem Skype.

https://www.praca4zero.pl